Time booking

You can only book an appointment if you have first placed an order.

Vi är stolta över att kunna erbjuda omfattande hälsokontroller och högkvalitativa hälsotester med provtagning via Belindas Klinik i Lund

För att komma till Belinda tar du buss 7 hållplats Korpvallen. Parkering finns på Västanväg längs fotbollsplanerna för 6 kr/tim.

Utbildad vårdpersonal ser till att alla provtagningar genomförs i en trygg och säker miljö och vi försäkrar att dina prover tas och behandlas med fullständig precision. Efter genomförd blodprovstagning kommer ditt resultat finnas tillgängligt inom 1-5 arbetsdagar på vår hemsida. Du kommer få en läkarkommentar alternativt ett kort telefonsamtal tillsammans med dina provsvar vid köp av hälsokontroll. Vid gravt avvikande värden kommer en av våra läkare ringa dig.

Book a health check - How it works
Information

You can only book an appointment if you have first placed an order:

1. Select the desired reception when you place your order at checkout.

2. When you have received your order confirmation, you can go in and book an appointment at your chosen reception under "locations" in the menu.

Your referral will only be available at the reception you book an appointment at if you have completed your purchase.

If you have already received your order confirmation, you can proceed to the booking below.

Proceed to the booking