🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Så väljer du rätt tidpunkt för ditt östrogenprov

Så väljer du rätt tidpunkt för ditt östrogenprov

Östradiol, som är en form av östrogen, är ett viktigt hormon i din menstruationscykel och för din reproduktiva hälsa. Genom att mäta östradiolnivåerna via blodprov kan du få insikt i din hormonella status, hjälp med att diagnostisera eller övervaka olika tillstånd. Här är dagarna under din cykel som det rekommenderas att du tar ditt östrogenprov på.

Snabbversion

Rekommenderade dagar att testa östrogen

Östrogennivåerna varierar genom menstruationscykeln, därför är det viktigt att vara medveten om vilken fas av cykeln du befinner dig i när du ska testa dina nivåer. Beroende på syftet med testet finns det rekommenderade tider för när det är bäst att testa östrogennivåerna. Östrogennivåer fluktuerar under menstruationscykeln. Här följer rekommenderade dagar att ta östrogenprovet på.

Dag 3 i cykeln

I en 28-dagars menstruationscykel mäts östrogen med fördel under follikelfasen på dag 3-5. Genom att mäta östrogennivåerna under denna fas kan hormonella obalanser identifieras tidigt i cykeln. Under follikelfasen är nivåerna av östrogen generellt sett låga. Detta beror på att östrogenet precis börjar stiga efter att menstruationen tar slut.

Här kan du köpa ditt östrogenprov.

Mitten av cykeln eller vid förväntad ägglossning

Ett östrogenprov som tas mitt i en cykel kan ge information om ägglossningen och den hormonella aktiviteten associerad med äggmognad. Höga östradiolnivåer är en indikation på att en ägglossning är på väg eller att den har inträffat.

Under fertilitetsbehandlingar

Under en fertilitetsbehandling, såsom IVF (in vitro-fertilisering), är det vanligt att regelbundet mäta nivåerna av östradiol för att övervaka en persons svar på stimuleringsmediciner och justera behandlingen därefter. Detta hjälper till att säkerställa att äggutvecklingen är optimal.

Vid misstanke om perimenopaus eller menopaus

För kvinnor som upplever symtom på perimenopaus (förklimakteriet) eller närmar sig menopaus (då en kvinna inte har haft någon menstruation på 12 månader i följd), kan mätning av östradiol ge viktig information om den hormonella statusen. Fluktuerande eller låga nivåer kan bekräfta övergången till menopaus.

Vid utvärdering av oregelbundna menstruationer eller amenorré

För kvinnor med oregelbundna perioder eller frånvaro av menstruation kan testning av östradiol hjälpa till att identifiera orsaker såsom östrogenbrist eller andra hormonella störningar som påverkar menstruationscykeln.

Sammanfattning:

Att mäta östradiol vid rätt tidpunkt i menstruationscykeln är viktigt för att få en så korrekt bedömning som möjligt av hormonnivåerna. På så sätt kan man identifiera eventuella avvikelser eller problem som kan påverka reproduktiv hälsa.

Relaterade tester

Östrogen- och progesteron
Hormontest östrogen och progesteron

Östrogen- och progesteron

  • Mäter dina östrogennivåer.
  • Mäter dina progesteronnivåer.
  • Värden kan användas vid bedömning av hormonell obalans.

279 kr

Östradiol
Östrogentest

Östradiol

  • Analys av könshormonet östradiol.
  • Få mer insikt om din hormonella balans.
  • Ger dig mer insikt om din fertilitet
  • Östradiol kan påverka din sexlust.

169 kr

Hormonell balans
Hormonanalys kvinna

Hormonell balans

  • Hälsokontroll för hormonell balans.
  • Hormonanalys för dig som kvinna.
  • Få insikt om dina hormonella nivåer.

795 kr