Follikelfas - En Inblick i första delen av menstruationscykel

Follikelfas - En Inblick i första delen av menstruationscykel

Follikelfasen är den första delen av kvinnans menstruationscykel och spelar en nyckelroll i reproduktionsprocessen. Att förstå follikelfasen är viktigt för dig som vill lära dig mer om din kropp och din fertilitet. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad follikelfasen är och vad som händer i kvinnokroppen under processen samt hur den påverkar reproduktionen.

Vad är Follikelfas och när börjar den?

Follikelfasen är den första delen av menstruationscykeln och varar i genomsnitt cirka två veckor. För att göra det väldigt tydligt så är mensen starten på follikelfasen, den inleds första dagen och pågår fram till ägglossningen (ca 14 dagar), som i sin tur är centrum för reproduktionscykeln. Under follikelfasen startar fler viktiga processer i kroppen som framförallt har en hormonell påverkan.

Vad händer i kroppen under follikelfasen

Follikelfasen inleds med att flera folliklar i äggstockarna utvecklas, äggutveckling helt enkelt. Folliklar är små vätskefyllda blåsor i äggstockarna som innehåller omogna ägg eller äggceller. Varje kvinna föds med ett visst antal ägg som förekommer i form av omogna folliklar i äggstockarna. Under follikelfasen utvecklas folliklar men vanligtvis mognar endast en av dem till ett fullt moget ägg som blir redo för ägglossning. Sammanfattningsvis inträffar följande händelser under follikelfasen:

menstruationscykeln-follikelfas

Äggmognad

Äggstockarna börjar producera omogna äggceller (folliklar) som börjar att utvecklas till ett fullt moget ägg.

Ökad östrogenproduktion

Äggstockarna ökar produktionen av det kvinnliga könshormonet östrogen. De förhöjda nivåerna av östrogen påverkar livmoderns slemhinna (endometriet), vilket gör den tjockare och mottaglig för ett befruktat ägg och en eventuell graviditet.

Hormonreglering under follikelfasen

Hypofysen i hjärnan frisätter hormoner, som follikelstimulerande hormon (FSH), som stimulerar äggstockarna för att producera folliklar samt östrogen

Förberedelse inför ägglossning

Under slutet av follikelfasen börjar nivåerna av FSH minskar medan östrogen, luteiniserande hormon samt progesteron ökar, och kroppen förbereder sig för ägglossning, som är nästa fas i menstruationscykeln.

Hormonell påverkan i follikelfasen

Follikelfasen definieras även som låghormonfasen då nivåerna av hormonerna FSH (follikelstimulerande hormon), luteiniserande hormon (LH), progesteron samt östrogen är relativt låga. Östrogen och progesteron tenderar att öka under slutet av follikelfasen vid övergången mot ägglossningen. Den relativt låga andelen av hormon medför att kvinnor generellt känner sig symtomfria. Många av de känslor och fysiska symtom som är förknippade med premenstruellt syndrom (PMS), såsom bröstspänningar, irritabilitet eller svullnad är oftast mindre uttalade under denna fas.

En del kvinnor upplever ökad energi och motivation under follikelfasen. Detta kan vara en direkt följd av en lägre hormonnivå och förberedelsen inför ägglossning. Vissa kvinnor upplever att deras sexuella lust eller libido är högre under follikelfasen, speciellt mot mitten av fasen vid övergången till ägglossningen.

Det är viktigt att komma ihåg att upplevelser under menstruationscykeln kan variera och är högst individuellt. Vissa kan känna sig oförändrade medan andra kan uppleva vissa av effekterna som nämns ovan. Det är även vanligt förekommande att symtom kan variera från månad till månad.

Relaterade tester

Östrogen- och progesteron
Hormontest östrogen och progesteron

Östrogen- och progesteron

  • Mäter dina östrogennivåer.
  • Mäter dina progesteronnivåer.
  • Värden kan användas vid bedömning av hormonell obalans.

259 kr

FSH Follikelstimulerande hormon
  • Mäter din nivå av follikelstimulerande hormon.
  • FSH-prov analys av Follitropin.
  • Få ökad insikt om din fortplantningsförmåga.

95 kr

LH Luteiniserande hormon
  • Analys av luteiniserande hormon LH.
  • Få mer insikt om din hormonella balans.
  • Identifiera infertilitet och onormalt låg sexlust
  • Kan även påverka din testosteronnivå

119 kr