Bröstcancer – den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor

Header

Bröstcancer är en av de tre största cancerdiagnoserna och varje dag får ungefär 23 kvinnor ett bröstcancerbesked. Bröstcancer står för nästan en tredjedel av all kvinnlig cancer enligt senaste rapporten "Cancer i siffror" framtagen av Cancerfonden och Socialstyrelsen.

Bröstcancer – symtom, diagnos, behandling och prognos

Bröstcancer är en allvarlig hälsorisk för kvinnor över hela världen och utgör en betydande del av den totala cancerbördan. I den här artikeln ska vi svara på några vanliga frågor om bröstcancer, inklusive hur den ser ut, dess symtom, hur många som drabbas, och överlevnad.

Hur många drabbas av bröstcancer?

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Statistik från 2021 visar att 8 700 personer fick diagnosen bröstcancer detta år, varav majoriteten var kvinnor. Medianåldern vid insjuknandet var 66 år. Men bröstcancer kan även drabba yngre kvinnor, nästan var femte som insjuknade under 2021 var under 50 år gammal. Det är viktigt att notera att även män kan drabbas av bröstcancer, även om det är ovanligt, under 2021 fick 81 män en bröstcancerdiagnos.

Bröstcancer i siffror

 1. 1 av 10 kvinnor får bröstcancer före 75 års ålder.
 2. Under 2021 fick 8700 personer diagnosen, 8619 kvinnor och 81 män.
 3. 66 år var medianåldern vid insjuknandet 2021.
 4. Nästan var femte kvinna som insjuknade 2021 var yngre än 50 år.

Statistiken kommer från rapporten Cancer i siffror framtagen av Cancerfonden och Socialstyrelsen.

Symtom på bröstcancer

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl som kan kännas i bröstet eller i armhålan. Det är dock viktigt att komma ihåg att de flesta knölar i brösten inte är cancer; de kan vara resultatet av svullna bröstkörtlar eller normal bröstvävnad. Andra möjliga symtom på bröstcancer är:

 • Förstorat eller hårt bröst.
 • Klar, genomskinlig eller blodig vätska från bröstvårtan.
 • Indragning av huden eller utslag/rodnad på bröstet.
 • Smärta och ömhet i brösten, även om detta inte är ett vanligt symtom och oftast beror på normala hormonella förändringar.

Diagnos av bröstcancer

Diagnosen bröstcancer fastställs vanligtvis genom en process som kallas trippeldiagnostik. Det inkluderar:

 1. Klinisk undersökning: En läkare undersöker brösten och armhålorna noggrant genom att inspektera och känna igenom dem med händerna.
 2. Mammografi: En röntgenundersökning av brösten som kan upptäcka tumörer, även de som är för små för att kännas.
 3. Ultraljud och vävnadsprov: Vid behov kompletteras mammografin med ultraljud eller magnetkameraundersökning, särskilt för yngre kvinnor med tätare bröstvävnad. Vävnadsprov involverar att celler sugs ut från den misstänkta förändringen och analyseras i mikroskop.

Det är värt att notera att cirka 60 procent av bröstcancertumörerna upptäcks genom screeningprogrammet för bröstcancer, som riktar sig till kvinnor i åldern 40 till 74 år med cirka två års mellanrum.

Undersök brösten själv

Du kan undersöka dina bröst själv regelbundet genom att se på dem i spegeln och känna på dem. Läs mer här om hur du undersöker dina bröst själv, steg för steg.

Behandling av bröstcancer

Behandling för bröstcancer varierar beroende på tumörens stadium och andra faktorer. Vanligtvis börjar behandlingen med operation, där man oftast försöker bevara så mycket av bröstet som möjligt. Om bröstet måste tas bort, kan rekonstruktion genom bröstbevarande kirurgi vara ett alternativ. Då ges vanligen strålbehandling mot bröstet en tid efter operationen.

Vissa patienter kan behöva cytostatikabehandling innan operation för att minska tumören. Hormonell behandling kan användas vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer, och för vissa typer av bröstcancer kan antikroppar riktade mot specifika proteiner användas som en del av behandlingsplanen.

Prognos för bröstcancer

Tidig upptäckt av bröstcancer är avgörande för prognosen. Bröstbevarande kirurgi, följt av strålbehandling, kan ge lika goda chanser till överlevnad som att ta bort hela bröstet. Den relativa tio-årsöverlevnaden för kvinnor med bröstcancer är närmare 90 procent, men det är viktigt att komma ihåg att överlevnadssiffror varierar beroende på många faktorer, inklusive tumörens stadium och behandlingsmetoder.

Sammanfattningsvis är tidig upptäckt, screening och rätt behandling avgörande för att förbättra prognosen för bröstcancerpatienter. Det är också viktigt att fortsätta att forska om de olika aspekterna av denna komplexa sjukdom för att förbättra diagnostik och behandlingsalternativ. Köp rosa bandet och var med i kampen mot bröstcancer.

Vill du veta mer om bröstcancer, undersökning av brösten, mammografi och hur du söker hjälp? Besök cancerfonden.se.

Relaterade artiklar