Viktminskning och blodvärden - så hänger de ihop

Viktminskning och blodvärden - så hänger de ihop

Att nå eller upprätthålla en hälsosam vikt kan minska risken för ett antal kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och inte minst din fysiska hälsa. Utöver kost och fysisk aktivitet finns det även flera viktiga faktorer att få koll på – dina blodvärden är minst lika avgörande. I denna artikel fokuserar vi på hälsomarkörer som påverkar din ämnesomsättning likväl din vikt.

Blodprov vid viktminskning

Det finns flera blodvärden som har en större påverkan och som är högst relevanta att kolla närmare på när du har som målsättning att gå ner i vikt. Kraftigt avvikande blodvärden för vissa specifika hälsomarkörer kan påverka ämnesomsättningen och därmed dina förutsättningar att gå ned i vikt på ett effektivt sätt.

Vid viktminskning är det samtidigt minst lika viktigt att hålla koll på dina blodvärden i syfte att övervaka den allmänna hälsoutvecklingen och säkerställa att viktnedgången sker på ett hälsosamt sätt.

Viktnedgångens hälsofördelar

Innan vi går in på specifika biomarkörer är det viktigt att förstå de övergripande hälsofördelarna med en hälsosammare vikt:

 • Hjärt-kärlhälsan: Övervikt och fetma är riskfaktorer för högt blodtryck, högt kolesterol och hjärtsjukdomar. Genom viktnedgång kan du förbättra dina hjärt-kärlvärden och minska risken för hjärtproblem och hjärtkärlsjukdom.
 • Insulinresistens och diabetes: Övervikt är starkt förenat med insulinresistens och typ 2-diabetes. Genom att upprätthålla en hälsosam vikt kan du minska risken för att utveckla diabetes.
 • Förbättrad andningsfunktion: Övervikt kan påverka andningen genom att minska lungkapaciteten och öka risken för sömnapné. Genom att undvika övervikt kan du förbättra andningsfunktionen din fysik och därmed minska risken för andningsrelaterade problem.
 • Minskad ledbelastning: Övervikt medför ett extra tryck på lederna, vilket kan leda till ledproblem och artros. Genom att undvika övervikt minskar du belastningen på lederna och risken för ledrelaterade problem i framtiden.
 • Mentalt välbefinnande: Viktnedgång kan förbättra självkänsla och kroppsbild, vilket i sin tur kan resultera i flera positiva effekter på din mentala hälsa.

Biomarkörer att följa vid viktminskning

För att ge dig själv ännu bättre förutsättningar inför en viktminskningsplan kan det vara fördelaktigt att övervaka vissa specifika biomarkörer för att säkerställa att förändringarna sker på ett hälsosamt sätt. Här är några av de viktigaste värdena att hålla koll på:

Insulin och blodsockernivå

Insulin är ett hormon som reglerar blodsockernivån i kroppen. Vid övervikt kan insulinresistens uppstå, vilket innebär att kroppen inte svarar tillräckligt på insulin. Vid viktminskning minskar insulinresistensen och kroppen behöver inte producera lika mycket insulin. Detta kan leda till lägre blodsockernivåer och förbättrad hälsa. Mätning av fastande blodsocker glukos samt långtidssocker HbA1C är viktigt för att övervaka blodsockernivåerna och se till att de ligger inom hälsosamma gränser.

Triglycerider och kolesterol

Triglycerider och kolesterol är två viktiga faktorer som påverkar hjärthälsan. Vid övervikt och fetma kan höga nivåer av triglycerider och LDL-kolesterol öka risken för hjärtsjukdomar. Triglycerider är en typ av fett som finns i blodet och höga nivåer av triglycerider är en riskfaktor för hjärtsjukdomar. Vid övervikt och fetma kan levern överproducera triglycerider. Vid viktminskning minskar mängden fett i levern och triglyceridnivåerna minskar också. Detta kan leda till en minskad risk för hjärtsjukdomar.

CRP och inflammation

CRP eller sänka är en proteinmarkör som används för att bedöma inflammation i kroppen. Vid övervikt och fetma är nivåerna av CRP oftast högre eftersom dessa tillstånd kan orsaka låggradig inflammation. Vid viktminskning minskar inflammationen och CRP-nivåerna minskar också. Detta kan leda till en minskad risk för inflammatoriska sjukdomar som hjärtsjukdomar och diabetes.

Sköldkörtelhormoner

Sköldkörtelhormonerna avgörande för regleringen av ämnesomsättningen i din kropp. Om sköldkörteln är underaktiv (hypotyreos) och produktionen av T3 och T4 är låg, kan det leda till en långsammare ämnesomsättning. En låg ämnesomsättning kan göra det svårt att gå ned i vikt, även med en hälsosam kost och träning. Hypotyreos bör behandlas med medicinering för att optimera ämnesomsättningen.

Järn och d-vitamin

Om kroppen lider av näringsbrister, som exempelvis järnbrist eller vitamin D-brist, kan det påverka energinivåerna och ämnesomsättningen negativt. Det kan göra det svårare att engagera sig i fysisk aktivitet och därigenom påverka viktnedgången.

Leverfunktion (ASAT, ALAT, GT, bilirubin)

Dessa markörer ger information om din leverhälsan och kan indikera om det förekommer leverfetter eller andra relaterade risker som kan vara av vikt att se över.

BMI (Body Mass Index)

Ditt BMI-värde är måttet på ditt totala kroppsfett baserat på din vikt och längd. Detta ger dig en uppfattning om överviktsgraden och är en vanlig utvärderingsmetod vid viktnedgång.

Viktminskning leder inte alltid till förbättrade värden

Det är viktigt att påpeka att viktminskning inte alltid leder till en förbättring av alla blodvärden och övriga hälsoproblem. Vissa personer kan ha normala värden för vissa biomarkörer trots att de är överviktiga eller lider av andra hälsoproblem. Det är också möjligt att vissa blodvärden kan öka tillfälligt innan de stabiliseras eller minskar vid viktminskning. Det är därför viktigt att konsultera en läkare eller hälsoexpert för att övervaka din hälsa och bedöma vilka åtgärder som är mest lämpliga för dig.

Sammanfattningsvis kan viktminskning och förbättringar av blodvärden bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Det kan minska risken för många sjukdomar och hjälpa till att förlänga livet. Men kom ihåg att en hälsosam livsstil inte bara handlar om viktminskning, utan bör fokusera på en helhetssyn av hälsa, inklusive en balanserad kost, regelbunden fysisk aktivitet, tillräckligt med sömn, stresshantering och god mental hälsa.

Relaterade tester

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Sköldkörtelprov
Hormontest sköldkörtel

Sköldkörtelprov

 • Sköldskörteltest som mäter tre olika sköldkörtelhormon.
 • Analys av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
 • Ger dig insikt om en eventuell obalans av dina sköldkörtelhormoner.
 • Identifierar om du har en under- eller överaktiv sköldkörtel.

349 kr

HbA1c
Diabetes & blodsockertest

HbA1c

 • Blodsockertest, analys av din blodsockerhalt.
 • Påvisar eventuell risk att få diabetes mellitus typ-2.
 • Analyseras för att screena och diagnostisera diabetes mellitus typ-2.
 • Visar halten av ditt långtidssocker.

79 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

Glukos
Blodsockertest

Glukos

 • Mäter din glukoshalt, blodsocker.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

89 kr

Kolesteroltest
Total kolesterol

Kolesteroltest

 • Mäter ditt totala kolesterol.
 • Få insikt i ditt kolesterolvärde.
 • Upptäck risk för hjärt- kärlsjukdom.
 • Indikation på kost- eller livsstilsförändringar.

69 kr