🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Vad menas med normala blodvärden? Vi reder ut vad läkaren refererar till

Vad menas med normala blodvärden? Vi reder ut vad läkaren refererar till

Har du fått höra att dina blodvärden ser normala ut efter att du tagit ett blodprov? Bra, det är ofta ett positivt besked efter en blodanalys eller hälsokontroll. Men vad innebär egentligen normala blodvärden och finns det några specifika blodvärde som uttrycket kan refereras till? I den här artikeln så tittar vi närmare på just blodvärdet.

Vad är ett normalt blodvärde?

När läkare pratar om blodvärde så brukar de referera till koncentrationen hemoglobin i blodet (HB), som finns i de röda blodkropparna och tar hand om syretransporten från lungorna ut i kroppen. Men uttrycket normala blodvärden kan såklart även innefatta flera olika värden och kan egentligen refereras till vilket blodvärde som helst. Några av de vanligaste blodvärdena som kontrolleras inkluderar hemoglobin, vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar, kolesterolnivåer, blodsockernivåer, sänkan (CRP) och leverfunktionstester.

Normalt hemoglobinvärde HB

Ett av de vanligaste förekommande blodproven är hemoglobin, blodprovet kallas för Hb eller just “blodvärdet” och man säger ofta “mäta blodvärdet” eller “mäta Hb”. Provet genomförs eftersom det kan påvisa om du lider av blodbrist. Det är vanligt att lämna provet i samband med att en läkare följer upp en behandling om du har en sjukdom eller vid misstanke om sjukdom.

Det är viktigt att notera att ett normalt blodvärde (halten hemoglobin i blodet) kan variera något beroende på faktorer såsom din ålder, kön, etnicitet och övriga hälsotillstånd. Även fullt friska personer kan testas för varierande HB-värden vid olika tillfällen. Det finns därför ingen exakt siffra som kan appliceras på just ditt individuella blodvärde. Istället används ett så kallat referensintervall för att bedöma om ditt blodvärde är inom normalområdet.

Referensintervallet får vi genom att lägga samman hemoglobinvärdet från en stor grupp friska personer. Referensintervallet skiljer sig mellan kvinnor och män och en högre hemoglobinkoncentration kan observeras hos män redan under tonårsperioden. Hemoglobinvärdet anges i gram per liter och redovisas som g/L.

Referensintervall hemoglobin för kvinnor

För dig som är kvinna över 17 år är referensvärdet för hemoglobin 117 till 155 g/l. (gram per liter.)

Referensintervall hemoglobin för kvinnor

För dig som är man över 17 år är referensvärdet för hemoglobin 134 till 170 g/l. (gram per liter.)

Vad innebär ett högt blodvärde HB?

Ett högt blodvärde, även känt som högt Hb (hemoglobin), indikerar förhöjda hemoglobinkoncentrationen i blodet. Detta medför att blodet blir tjockflytande och kan vara ett tecken på polycytemi. Polycytemi är en sjukdom där antalet röda blodkroppar i blodet är för högt. Det kan vara antingen en fristående sjukdom eller en följd av andra tillstånd. Behandlingen av polycytemi beror på vilken typ av polycytemi som finns, antingen primär polycytemi (polycytemia vera) eller sekundär polycytemi.

Personer som röker löper större risk för ett förhöjt blodvärde. När man röker blockeras hemoglobinet av kolmonoxid, vilket binder till de röda blodkropparna starkare än syre. Kroppen tolkar detta som en brist på hemoglobin och ökar därför produktionen vilket leder till ökad koncentration.

Symtom vid högt blodvärde

Symtom som kan uppstå på grund av ett förhöjt blodvärde varierar och det är inte alltid så lätt att känna igen symtom. Om symtom förekommer så kan de inkludera några av följande:

 • Yrsel och huvudvärk.
 • Känsla av tyngd i huvudet och allmän trötthet.
 • Klåda efter varma bad eller dusch.
 • Känsla av att vara "mätt" i magen.
 • Rodnad eller smärta i händer, fötter och/eller underben.
 • Svullna ben.

Det är viktigt att notera att ovan symtom inte är specifika för högt blodvärde och kan även vara associerade med andra tillstånd. Om du misstänker att du har högt blodvärde eller upplever några av dessa symtom bör du kontakta en läkare för en korrekt diagnos och lämplig behandling.

Testa ditt blodvärde

Det finns olika sätt att testa HB-nivån i blodet, men det vanligaste är att det görs genom ett venös blodprov från armen. Om du är intresserad och vill ta reda på ditt blodvärde (hemoglobin) så kan du beställa ett hemoglobin-test hos oss alternativt besöka en vårdcentral eller prata med din läkare för att få en remiss.

Kort efter provtagningen kommer du att få resultatet av ditt HB-värde. Vid ett avvikande värde utanför referensintervallet kommer en läkare att diskutera resultaten för kvalificerad vägledning och vidare rådgivning.

Relaterade tester

Ferritin
Järndepåtest

Ferritin

 • Mäter dina nivåer av ferritin
 • Få inblick i kroppens järndepåer
 • Indikation på järnstatus och eventuell järnbrist

119 kr

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

HB Hemoglobin
 • Mäter ditt Hb-värde (Hemoglobin).
 • Indikation för din allmänna hälsa.
 • Hälsomarkör som påverkar leverans av syre.

49 kr

Järn
Järnbristtest

Järn

 • Mäter dina järnvärden.
 • Få inblick i kroppens järndepåer.
 • Indikation för eventuell järnbrist.

59 kr