🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Vad är vita blodkroppar? Här är vanliga frågor och svar

Vad är vita blodkroppar? Här är vanliga frågor och svar

Vita blodkroppar försvarar oss mot sjukdomar och infektioner och faktum är att de avgörande för vårt immunsystem. Men hur fungerar det? I den här artikeln får du svar på det och flera andra vanliga frågor om vita blodkroppar.

Snabbversion

Vad är vita blodkroppar?

Vita blodkroppar, även kända som leukocyter, är en central del av kroppens immunsystem och spelar en avgörande roll i att försvara kroppen mot infektioner och sjukdomar. Dessa celler finns i blodet och vävnadsvätskan och är en del av kroppens försvar mot främmande ämnen och mikroorganismer som bakterier, virus och andra patogener.

Vad innebär vita blodkroppar i urinen?

Normalt sett ska inte vita blodkroppar finnas i urinen i några större mängder. När vita blodkroppar upptäcks i urinprov kan det indikera en infektion i urinvägarna eller i värsta fall njurproblem.

Vad kan förhöjda nivåer av vita blodkroppar innebära?

Förhöjda nivåer av vita blodkroppar i blodet, även kallat leukocytos, kan vara ett tecken på en underliggande infektion eller inflammation i kroppen. Det kan också vara ett tecken på andra tillstånd, såsom vissa former av cancer.

Vilka är symtomen vid låga och förhöjda nivåer av vita blodkroppar?

När nivåerna av vita blodkroppar är för låga, ett tillstånd som kallas leukopeni, kan det resultera i ökad mottaglighet för infektioner och en generell känsla av trötthet och svaghet. Å andra sidan kan förhöjda nivåer av vita blodkroppar orsaka symtom som feber, svettningar, svaghet och förlust av aptit, beroende på orsaken till förhöjningen.

Vad händer med vita blodkroppar vid cancer

Förhöjda nivåer av vita blodkroppar kan ibland vara ett tecken på vissa typer av cancer, särskilt leukemi och lymfom. I dessa fall producerar benmärgen onormala mängder av vita blodkroppar som inte fungerar korrekt. Det är därför viktigt att noggrant utvärdera förhöjda nivåer av vita blodkroppar för att utesluta eller bekräfta närvaron av cancer.

Vad gör vita blodkroppar och hur försvarar de oss?

Vita blodkroppar har flera viktiga funktioner i kroppen. De bekämpar infektioner genom att fagocytera (äta upp) främmande mikroorganismer, producera antikroppar för att bekämpa bakterier och virus, samt genom att aktivera andra delar av immunsystemet för att stärka kroppens försvar. Deras förmåga att känna igen och bekämpa främmande ämnen är avgörande för att upprätthålla hälsan och välbefinnandet.

Hur får man fler vita blodkroppar och vad händer om man har för lite?

För att öka nivåerna av vita blodkroppar kan läkare ordinera behandlingar såsom läkemedel eller vitaminer, beroende på orsaken till låga nivåer. Vid allvarliga fall av låga vita blodkroppar kan benmärgstransplantation vara ett alternativ. Om nivåerna av vita blodkroppar är för låga kan det resultera i en försämrad förmåga att bekämpa infektioner och öka risken för allvarliga komplikationer.

Så kan du testa dina nivåer av vita blodkroppar

Att testa dina nivåer av vita blodkroppar är en viktig del av att övervaka din hälsa och immunförsvar. Genom ett enkelt blodprov analyseras antalet vita blodkroppar i ditt blod och du får svar på om de ligger inom normala referensvärden samt om du har låga eller förhöjda vita blodkroppar. Läs mer här blodprov av vita blodkroppar.

Analys av vita blodkroppar kan hjälpa till att identifiera eventuella infektioner, inflammationer eller andra hälsoproblem som kan påverka ditt immunsystem.

Relaterade tester

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

LPK Leukocyter
Vita blodkroppar

LPK Leukocyter

 • Mäter ditt LPK-värde (Leukocyter).
 • Mäter antalet vita blodkroppar.
 • Analys av vita blodkroppar.
 • Indikation för infektion & inflammation.

29 kr