🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Vad är hemolys och varför inträffar det?

Vad är hemolys och varför inträffar det?

När det kommer till diagnostik och analys av blodprover finns det flera komplexa utmaningar som kan påverka noggrannheten – en av dem kallas hemolys. Hemolys, eller sönderfall av röda blodkroppar, kan leda till störningar i kemiska analyser och ge felaktiga eller osäkra provresultat. Vi reder ut vad det innebär och varför det inträffar.

Vad är hemolys?

Hemolys inträffar när de röda blodkropparna går sönder, vilket resulterar i att deras innehåll läcker ut i blodserumet eller plasma. Denna händelse kan ha allvarliga konsekvenser för kemiska analyser eftersom blodprovet kan förlora sin ursprungliga sammansättning och egenskaper vilket medför att provsvaret ej kan användas. Många kemiska analyser är känsliga för dessa förändringar och kan därför ge felaktiga samt kraftigt avvikande resultat om hemolys har inträffat.

Varför uppstår hemolys och hur kan den undvikas?

Det finns flera faktorer oberoende av varandra som kan bidra till uppkomsten av hemolys under provtagning men framförallt vid hantering av blodprover. En av de vanligaste orsakerna är felaktig hantering av provet under insamling, transport eller förvaring, alltså inget som du som patient kan påverka. Men för att ge dina blodprover bästa möjliga förutsättningar så kommer här några råd till dig som patient i syfte att undvika hemolys:

Råd till dig som patient inför ett blodprov

 • Var väl hydrerad: Drick tillräckligt med vatten innan provtagningen för att hålla blodet väl hydrerat. Vätskebrist kan öka risken för hemolys. OBS! Vissa analyser kräver dock att du fastar och då är vattenintaget begränsat.

 • Undvik stress: Försök att vara avslappnad och lugn inför provtagningen, en generell rekommendation är att du ska sitta vilande i 15 minuter innan provtagning. Stress och spänning har en påverkan på blodcirkulationen och kan öka risken för mekanisk stress på de röda blodkropparna.

 • Håll huden torr: Se till att huden där nålen ska sättas är torr och ren, detta moment hanterar sjukvårdspersonalen. Fukt kan dock utlösa hemolys, så undvik att använda lotioner eller krämer på området i armvecken.

 • Informera personalen: Berätta för medicinsk personal om eventuella tidigare erfarenheter av hemolys eller om du har någon känslighet för provtagning. Det finns även läkemedel som kan ge upphov till hemolys.

 • Var försiktig med rörelser: Försök att hålla armen så stilla som möjligt under provtagningen. Överdrivna rörelser kan öka risken för mekanisk stress på de röda blodkropparna.

Undvik hemolys - Vårdpersonal

För att minimera risken för hemolys kan flera åtgärder vidtas, följande information riktas främst till sjukvårdspersonal:

 • Mekanisk stress: En av de främsta orsakerna till hemolys är den mekaniska stress som röda blodkroppar utsätts för under provtagning. Om nålen sätts in med för stor kraft, om provröret skakas våldsamt under insamlingen eller om blodet pumpas in i röret för snabbt, kan de ömtåliga blodkropparna gå sönder.

 • Låt huden lufttorka: Före provtagningen är det viktigt att huden där nålen ska sättas får lufttorka ordentligt. Fukt kan utlösa blodcellernas sönderfall och därmed orsaka hemolys.

 • Anpassa kanyl efter kärlstorlek: En tunn kanyl ska användas i kärl med stort blodflöde för att undvika att blodkropparna skadas i kanylen.

 • Undvik venflon: Provtagningsmetoder som involverar användning av venflon bör undvikas, eftersom de kan orsaka sönderfall av röda blodkroppar i venflonkammaren.

 • Hantering av provrör: Om blodet fyller röret snabbt och skummar kan lutningen på röret ändras för att säkerställa att blodstrålen träffar rörväggen. Om fyllnaden är långsam kan nålens läge justeras försiktigt för att öka flödet.

 • Kyla och förvaring: Prover bör svalna några minuter innan de transporteras med rörpost eller förvaras i kyla. Kondensvatten som bildas på insidan av röret kan orsaka hemolys om proverna inte har svalnat tillräckligt.

Relaterade tester

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr