Utforska fördelarna med en hälsokontroll - Så överkommer du vanliga skäl för att avstå

Header

Din hälsa är det mest värdefulla du har. Oavsett om du är man eller kvinna, ung eller äldre, är det viktigt att ta hand om din kropp och ditt sinne. Med en hälsokontroll får du svar på dina blodvärden och förutsättningarna för att reflektera över din livsstil och få värdefulla insikter om din hälsostatus.

Hälsokontroll i förebyggande syfte

Regelbundna hälsokontroller är viktiga för att upprätthålla en sund livsstil och förebygga samt förekomma eventuella sjukdomar och framtida hälsoproblem. Trots detta är det tyvärr mest vanligt att människor försummar sin hälsa tills symtom på sjukdomar eller andra hälsoutmaningar blir alltför uppenbara. Tänker vi efter så är det egentligen inte konstigt, varför lägga pengar på något när jag ändå känner mig helt okej?

Mentaliteten att "om det inte är trasigt, varför laga det?" kan vara frestande, men när det kommer till din hälsa så kan det även vara farligt. Att vänta tills något går sönder innan vi agerar är som att ignorera varningssignaler och riskera att en sjukdom blir värre. Att göra en hälsokontroll i förebyggande syfte handlar om att ta ett proaktivt steg mot att skydda vår mest värdefulla resurs - vår hälsa.

Är du rädd för dåliga besked?

Ett av de största hindren för att genomföra hälsokontroller i förebyggande syfte är rädslan för att få riktigt dåliga nyheter. Det är fullt förståeligt att vi kan vara oroliga för att få diagnoser som vi inte vill höra. Men här är det viktigt att komma ihåg att kunskap är makt. Genom att förekomma eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede har vi bättre förutsättningar för att agera snabbare och vidta åtgärder i syfte att hantera dem effektivt. Många sjukdomar är lättare att behandla när de upptäcks tidigt, vilket ökar chanserna till framgångsrik behandling och tillfrisknande.

Har du inte tid för en hälsokontroll?

En annan vanlig ursäkt för att inte genomföra hälsokontroller är brist på tid. Livet kan vara hektiskt och tidskrävande, men att prioritera din hälsa är en investering i dig själv och din framtid. Tänk på att en hälsokontroll ofta tar mindre tid än du tror, och det kan spara dig mycket tid och besvär på lång sikt genom att förebygga potentiella sjukdomar och komplikationer. I snitt när du genomför en hälsokontroll hos oss så är tiden för det fysiska besöket ca 15 minuter, då är tiden för eventuell väntan, legitimering samt provtagning inräknad. Därefter så redovisas ofta de första provsvaren inom samma dygn. Har du beställt en större hälsokontroll så brukar det ta tre dagar innan samtliga provsvar inkommit.

Att göra en hälsokontroll är för dyrt

En annan anledning till att människor väljer bort hälsokontroller är de relativt höga kostnaderna som är förknippade med dem. Speciellt här i Sverige då vården ska vara helt gratis?! Sanningen är att avgifter för hälsokontroller inte ingår i högkostnadsskyddet då de inte betraktas som sjukvård utan snarare som preventiv hälsa.

Priset för en hälsokontroll kan variera kraftigt och det beror främst på vilka analyser och tester som ingår, vissa tester är mer komplexa att analysera och genomförs inte i lika stora volymer vilket medför ett högre pris. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hälsokontroller via blodprov är en bättre metod för att utvärdera hälsan än många andra screeningverktyg, vilket gör dem väl värda investeringen för att få en helhetsbild av din hälsa.

Fördelarna med en årlig hälsokontroll

Genom att investera i en hälsokontroll kan du skapa långsiktiga fördelar för ditt fysiska och mentala välbefinnande. För både män och kvinnor är hälsokontroller speciellt viktiga när vi åldras. Kroppen genomgår förändringar med tiden, och vissa hälsorisker ökar med stigande ålder. Genom att årligen övervaka vår hälsa kan vi upptäcka åldersrelaterade hälsoproblem.

Över tid kan du jämföra dina blodvärden vilket ger dig en överskådlig bild för utvecklingen av din personliga hälsodata. Även om dina värden fortsatt ligger inom referensintervallen så kan små förändringar vara tecken på att du bör genomföra förändringar i din nuvarande livsstil. Genom att ta ansvar för din fysiska och psykiska välbefinnande kan du förebygga sjukdomar, upptäcka potentiella problem tidigt och göra nödvändiga livsstilsförändringar för att förbättra din livskvalitet.

Vilken hälsokontroll ska jag välja?

Om du inte själv har någon djupare kunskap om biomarkörer och inte heller något behov av att undersöka ett specifikt symtom så rekommenderar vi någon av våra allmäna hälsokontroller som omfattar flera områden. Här nedan har vi listat våra populäraste hälsokontroller:

 • Hälsokontroll Kvinna: Utformad för dig som kvinna och omfattar analyser för hjärta och kärl, sköldkörtel, njure, lever, diabetes, vitaminer och mineraler, blodstatus, hormoner och inflammation som alla tillsammans ger dig en överskådlig bild över din hälsa.
 • Hälsokontroll Man: Utformad för dig män som vill få djupare insikt i sitt allmänna hälsotillstånd. Totalt ingår 47 olika hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Stora hälsokontrollen: En av våra större hälsopaket som innehåller 50+ analyser. Den här hälsokontrollen passar både män och kvinnor men innehåller inga specifika könshormon men ger dig en väldigt bra bild över din allmäna hälsostatus. Vid behov kan du självklart lägga till valfria hälsotester för att utöka den ännu mer.

Vanliga frågor om hälsokontroller

Här kan du läsa några av de vanligaste frågorna och svaren om hälsokontroller.

Vad är syftet med en hälsokontroll?

Syftet med en hälsokontroll är att få insikt om dina värden så att du kan optimera din hälsa eller förebygga och upptäcka eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede, samt få en medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd från en läkare.

Hur ofta bör jag göra en hälsokontroll?

Vi rekommenderar att genomföra en hälsokontroll en gång om året, men detta kan variera beroende på ålder, hälsotillstånd och riskfaktorer.

Kan jag boka en hälsokontroll utan remiss från läkare?

Ja, du bokar själv din hälsokontroll direkt utan remiss från läkare.

Vad ingår oftast i en vanlig hälsokontroll?

En vanlig hälsokontroll omfattar ofta analys av ett ganska stort antal biomarkörer, 35 till 50 olika värden som inkluderar flera olika områden till exempel, hjärta-kärlstatus, njurfunktion, blodstatus, leverfunktion, hormonell balans, vitaminer och mineral samt inflammation.

Hur lång tid tar en hälsokontroll?

Tiden för en hälsokontroll kan variera beroende på omfattningen av testerna, men det tar vanligtvis 15-20 minuter.

Är en hälsokontroll smärtsam?

Nej, en hälsokontroll är vanligtvis inte smärtsam. Blodprovstagning kan orsaka en lätt stickande känsla.

Kan jag få råd om min livsstil baserat på resultaten?

Ja, efter en hälsokontroll får du vanligtvis råd om din livsstil och eventuella förbättringar som kan göras för att förbättra din hälsa.

Behöver jag fasta innan ett blodprov?

Ja, för vissa blodprov kan det krävas fasta på 8-12 timmar innan provtagning. Följ alltid instruktionerna som anges inför din hälsokontroll.

Kommer jag få resultaten direkt efter hälsokontrollen?

Ofta så redovisas de första provsvaren redan samma dag som du lämnade dina prover men vissa analyser tar längre tid och du kan få resultaten senare.

Är hälsokontroller täckta av sjukförsäkringen?

Det varierar beroende på försäkringsvillkoren oftast inte. Vissa hälsokontroller kan vara täckta, men vanligtvis så får du bekosta dem själv alternativt om din arbetsgivare har möjlighet att betala.

Relaterade tester

Hälsokontroller

Hälsokontroller


-17%
Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 49 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 945 kr1 595 kr

-17%
Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 47 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 945 kr1 595 kr

Relaterade artiklar