Stress och Kortisol - hur hänger det ihop?

Stress och Kortisol - hur hänger det ihop?

Stress är en livsviktig naturlig reaktion som vi alla upplever från och till. I lagom stora nivåer kan stress vara bra för prestationen och ge dig en extra energikick genom frisättning av hormoner som kortisol och adrenalin. Responsen är användbar när du upplever hot, ilska eller rädsla. Långvarig stress utan återhämtning kan dock öka risken för flera utmattningssyndrom, högt blodtryck, blodfettsrubbningar och depression.

Vad händer i kroppen när vi stressar?

Stress kan kort beskrivas som kroppens reaktion på olika typer av påfrestningar och utmaningar, såväl fysiska som psykiska. Det kan vara en reaktion på en akut händelse, som en olycka eller en konflikt, eller en långvarig påfrestning som arbetsrelaterad stress eller bekymmer i det personliga livet.

Hur vi upplever stress är helt individuellt men processen i kroppen är ofta den samma då det sympatiska nervsystemet aktiveras. Det sympatiska nervsystemet styr bland annat andningen, blodtrycket och pulsen, och är inte något vi kan påverka med vår vilja. I samband med stressreaktionen frisätts stresshormoner som kortisol, adrenalin och noradrenalin i kroppen. Dessa hormoner hjälper oss att bli mer alerta och redo att agera snabbt, vilket kan vara nödvändigt i farliga eller krävande situationer.

Vad är kortisol?

Kortisol är ett hormon som produceras i binjurarna och är involverat i en rad olika processer i kroppen, såsom reglering av blodtryck, blodsockernivåer och immunsystemet. Kortisol frisätts som svar på stress och fungerar som en del av kroppens "kamp eller flykt"-reaktion, vilket hjälper oss att vara alerta och redo att hantera potentiellt hotfulla situationer. Kortisol kallas även i vissa sammanhang för stresshormonet eftersom det har en stark koppling till just stress.

Sambandet mellan stress och kortisol?

Som tidigare nämnt så ökar kroppens produktion av kortisol (samt andra hormoner) när vi utsetts för stress. Dessa hormoner hjälper kroppen att mobilisera energi och resurser för att kunna hantera stressen effektivt. Men om vi utsätts för långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan detta leda till en obalans i kortisolnivåerna, vilket i sin tur kan ha negativa konsekvenser för vår hälsa. Vid långvarig stress kan vi i många fall uppmäta högre kortisolnivåer som ett resultat på att din kropp har utsatts och påverkats av stress.

Faktorer som kan påverka dina kortisolnivåer

Exempel på faktorer som kan leda till långvarig stress inkluderar höga krav på arbetsplatsen, relationsproblem, ekonomiska bekymmer eller ständiga förändringar i våra liv. En annan faktor som kan påverka kortisolnivåerna är sömnbrist. När vi inte får tillräckligt med sömn utsätts vår kropp för ytterligare stress, vilket kan leda till en ökad produktion av kortisol. Detta kan i sin tur förvärra sömnproblemen och skapa en ond cirkel av sömnbrist, ökad kortisolproduktion och försämrad sömnkvalitet.

Effekter av höga kortisolnivåer

Förhöjda kortisolnivåer under en längre tid kan leda till ett antal negativa symtom och hälsoproblem, såsom:

 • Sömnstörningar
 • Ökad fettinlagring, särskilt bukfett
 • Ökad hunger och minskad mättnadskänsla
 • Försämrat immunförsvar
 • Muskelnedbrytning och försvagade muskler
 • Nedsatt koncentrationsförmåga
 • Psykiska sjukdomar, som depression och ångest
 • Obalans i blodsockret
 • Ökad risk för sjukdomar, såsom stroke, diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar

Så kan du hantera stress och påverka dina kortisolnivåer?

Om du misstänker att du har höga kortisolnivåer på grund av långvarig stress, finns det flera saker du kan göra. En idé kan vara att först testa ditt kortisolvärde för att sedan följa upp efter att du har genomfört åtgärder för att minska stressen och återställa hormonbalansen:

 • Se över dina sömnrutiner och prioritera god sömnkvalitet. Detta kan innebära att skapa en avslappnande sovmiljö, undvika skärmar innan läggdags och hålla regelbundna sovtider.
 • Ta en närmare titt på dina relationer, arbetskrav och livsstil för att identifiera källor till stress och göra nödvändiga förändringar.
 • Inkludera avkopplande och stressreducerande aktiviteter i din vardag, såsom meditation, yoga, promenader i naturen eller djupandning.
 • Söka stöd från familj, vänner eller professionella terapeuter för att hantera stress och eventuella underliggande problem.
 • Äta en hälsosam och balanserad kost rik på näringsämnen som stöder din kropp under stress, såsom vitaminer, mineraler och antioxidanter.

Summering

Stress och kortisol har en nära relation och påverkar vår hälsa på många sätt. Genom att förstå sambandet mellan dessa faktorer och vidta åtgärder för att minska stressen i våra liv kan vi skapa en hälsosammare balans och förbättra vår fysiska och mentala välmående. Det är viktigt att lyssna på vår kropp och ge oss själva tid för återhämtning och avkoppling för att kunna hantera stress och kortisolnivåer på ett effektivt sätt. Testa och mät dina kortisolvärden för att se om förändringarna i din livsstil ger effekt.

Relaterade tester

-13%
Kortisol
Kortisol stresshormon

Kortisol

 • Mäter din nivå av kortisol (stesshormon).
 • Identifierar kortisolbrist eller överproduktion.
 • Få ökad insikt av din kortisolproduktion.

195 kr169 kr