🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Så vet du om du har diabetes typ 2

Så vet du om du har diabetes typ 2

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar cirka 90% av alla personer med sjukdomen. Det är viktigt att kunna känna igen de tidiga tecknen på diabetes typ 2 för att kunna få tidig diagnos och behandling. I denna artikel kommer vi att titta närmare på symtomen, testningen och behandlingen av diabetes typ 2.

Vad är diabetes typ 2?

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som påverkar kroppens förmåga att producera och använda insulin. Insulin är ett hormon som behövs för att reglera blodsockernivåerna i kroppen. Vid diabetes typ 2 blir kroppens celler resistenta mot insulinet, vilket leder till att blodsockret stiger.

Diabetes typ 2 kan drabba personer i alla åldrar, men risken ökar med åldern. Övervikt och bristande fysisk aktivitet är de främsta riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen. Vissa personer kan ha en ärftlig benägenhet att utveckla diabetes typ 2, men livsstilsfaktorer spelar oftast en större roll.

Hur vanligt är diabetes?

Enligt statistik från Socialstyrelsen och Diabetesförbundet i Sverige finns det omkring 500 000 personer som har diabetes. Utöver detta finns det uppskattningsvis ca 150 000 människor i Sverige som har diabetes helt ovetandes om det.

Symtom på diabetes typ 2

Symtomen på diabetes typ 2 kan många gånger vara svåra att känna igen i de tidiga stadierna av sjukdomen. Många personer har sjukdomen utan att veta om det eftersom symtomen kan vara vaga och väldigt ospecifika. Det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella symtom och söka medicinsk hjälp om du misstänker att du kan ha diabetes typ 2.

Här är några vanliga symtom på diabetes typ 2:

 • Ökad törst och frekvent urinering: En av de första indikationerna på diabetes typ 2 är att man blir törstigare än vanligt och behöver kissa oftare. Detta beror på att kroppen försöker bli av med överskott av socker genom urinen.
 • Trötthet och brist på energi: Personer med diabetes typ 2 kan känna sig ständigt trötta och ha svårigheter att hålla energinivåerna uppe.
 • Viktminskning utan anledning: En oförklarlig viktminskning kan vara ett tecken på diabetes typ 2. Detta beror på att kroppens celler inte kan använda sockret i blodet som energikälla.
 • Klåda och hudproblem: Diabetes typ 2 kan påverka hudens hälsa och orsaka klåda, torrhet och hudinfektioner.
 • Långsam sårläkning: Personer med diabetes typ 2 kan ha problem med att sår läker långsamt. Detta beror på att höga blodsockernivåer kan påverka blodcirkulationen och försämra sårläkningsprocessen.
 • Synproblem: Diabetes typ 2 kan påverka synen och orsaka suddig syn eller synförändringar.
 • Nervproblem: Höga blodsockernivåer kan skada nerverna och orsaka domningar, stickningar eller smärta i händer och fötter.

Det är viktigt att komma ihåg att symtomen på diabetes typ 2 kan vara olika för varje individ. Vissa personer kan ha alla symtom medan andra kanske inte har några symtom alls. Om du upplever några av dessa symtom är det viktigt att söka medicinsk hjälp för att få en korrekt diagnos.

Testning för diabetes typ 2

För att diagnostisera diabetes typ 2 används olika tester för att mäta blodsockernivåerna, du kan även beställa ett diabetestest. Några av de två vanliga hälsotester som används för att testa för diabetes typ 2 är Hba1c samt P-Glukos, både testerna kan du beställa hos oss:

P-Glukos

Fasta blodsockertest (P-glukos): Detta test mäter blodsockernivåerna efter att du har fastat i minst åtta timmar. Ett blodsockervärde över 7 mmol/L kan indikera diabetes typ 2.

HbA1c

HbA1c-test (Långtidsblodsocker): Detta test mäter genomsnittlig blodsockernivå under de senaste 2-3 månaderna. Ett HbA1c-värde över 48 mmol/mol kan indikera diabetes typ 2.

Om dina provsvar skulle indikera på att du har förhöjda blodsockernivåer kan en läkare rekommendera ytterligare tester för att bekräfta diagnosen och bedöma graden av sjukdomen. Det är viktigt att följa din läkares rekommendationer och få en korrekt diagnos för att kunna få rätt behandling.

Behandling av diabetes typ 2

Behandlingen av diabetes typ 2 fokuserar på att sänka blodsockernivåerna och kontrollera sjukdomen. Samtidigt är det viktigt att lära sig om sjukdomen, dess behandling och hur man hanterar det i vardagen. Här är några vanliga behandlingsmetoder för diabetes typ 2:

Livsstilsförändringar: Att ändra kosten och öka fysisk aktivitet kan hjälpa till att sänka blodsockernivåerna och förbättra insulinkänsligheten i kroppen. Detta kan inkludera att äta en balanserad kost med lågt glykemiskt index och regelbunden motion.

Medicinering: Vissa personer med diabetes typ 2 kan behöva medicinering för att kontrollera sina blodsockernivåer. Det finns olika typer av mediciner tillgängliga, inklusive tabletter och insulininjektioner.

Regelbunden uppföljning: Det är viktigt att regelbundet följa upp med din läkare för att övervaka dina blodsockernivåer och justera behandlingen vid behov. Detta kan innebära att ta blodprov regelbundet och ha regelbundna medicinska kontroller.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen av diabetes typ 2 kan variera från person till person. Din läkare kommer att utforma en behandlingsplan som är anpassad efter dina individuella behov och livsstil.

Så testar du dig för diabetes typ 2

Om du är orolig för att du är i riskzonen eller om du misstänker att du kan vara drabbad av diabetes typ 2 är det viktigt att utreda. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en läkare i syfte att få rätt medicinsk hjälp i första hand. Självklart kan du även beställa relevanta hälsomarkörer hos oss alternativt välja en hälsokontroll utformad för att testa dina blodsockervärden.

Här är några alternativ för att testa dig för diabetes:

 • Boka tid hos en läkare: Kontakta en vårdcentral och boka en tid för att diskutera dina symtom med en läkare som kan genomföra en bedömning.
 • Beställ blodsockertest: Boka våra blodsockertester för att mäta dina blodsockernivåer, HbA1c(Långtidsblodsocker) och P-glukos (fastesocker). Proverna tas genom ett venöst blodprov i armen, dina prover skickas därefter för analys till ett ackrediterat laboratorium. Så snart analysen är genomförd får du dina provsvar digitalt i din journal.

Det är viktigt att komma ihåg att bara en läkare kan ge en korrekt diagnos av diabetes typ 2. Självtester eller hemtester kan vara opålitliga och bör inte användas som enda diagnosmetod.

Sammanfattning

Diabetes typ 2 är en allvarlig sjukdom som påverkar miljontals människor över hela världen. Det är viktigt att kunna känna igen de tidiga tecknen på sjukdomen och söka medicinsk hjälp för en korrekt diagnos och behandling. Symtomen på diabetes typ 2 kan vara vaga och ospecifika, så det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella förändringar i kroppen. Testning för diabetes typ 2 kan göras framförallt genom blodsockertester och HbA1c-tester. Behandlingen av diabetes typ 2 fokuserar på att sänka blodsockernivåerna och kontrollera sjukdomen genom livsstilsförändringar och medicinering. Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer och regelbundet följa upp med medicinsk kontroll för att hålla sjukdomen under kontroll.

Relaterade tester

HbA1c
Diabetes & blodsockertest

HbA1c

 • Blodsockertest, analys av din blodsockerhalt.
 • Påvisar eventuell risk att få diabetes mellitus typ-2.
 • Analyseras för att screena och diagnostisera diabetes mellitus typ-2.
 • Visar halten av ditt långtidssocker.

79 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

C-peptid
Diabetestest

C-peptid

 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

149 kr

Glukos
Blodsockertest

Glukos

 • Mäter din glukoshalt, blodsocker.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

89 kr