🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG

Undvik högt kolesterol - tips på hur du kan sänka ditt kolesterolvärde

Undvik högt kolesterol - tips på hur du kan sänka ditt kolesterolvärde

Hjärt- och kärlsjukdomar utgör ett allvarligt hälsoproblem och högt kolesterol är en av de främsta riskfaktorerna för dessa sjukdomar. Genom att förstå vad kolesterol är och hur det påverkar din hälsa kan du vidta åtgärder för att sänka din kolesterolnivåer och därmed minska risken för hjärt- och kärlproblem.

Varför är ett högt kolesterol ohälsosamt?

Kolesterol är ett fettämne som produceras i levern och används av kroppen för att tillverka cellmembran, hormoner och galla. Men om vi har för mycket kolesterol i blodet kan det bilda avlagringar i blodkärlen, vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Är kolesterol alltid dåligt?

Nej, kolesterol är ett essentiellt ämne (näringsämne som kroppen inte kan producera själv), som kroppen behöver för att fungera korrekt. Dessutom så finns det två olika typer av kolesterol, HDL-kolesterol som beskrivs som det “goda” kolesterolet samt LDL-kolesterol som beskrivs som det ”onda”.

Vad är ett bra kolesterolvärde?

Ofta när man pratar om kolesterolvärdet så syftar man på ditt totala kolesterolvärde - ett mätvärde som indikerar den totala mängden kolesterol i blodet. Detta värde inkluderar både HDL-kolesterol och LDL-kolesterol och det bör ligga omkring 5 mmol/l för en vuxen frisk person.

HDL-kolesterol (det "goda" kolesterolet) hjälper till att transportera överskott av kolesterol från blodkärlen till levern för att utsöndras, vilket minskar risken för plackbildning. Samtidigt som LDL-kolesterol (det "onda" kolesterolet) vid förhöjda värden bidrar till risken för plackbildning.

Som i så många andra sammanhang så är det dock inte svart eller vitt när det kommer till kroppens funktionalitet. Det är av stor vikt att ha en balanserad kolesterolnivå i kroppen samtidigt som dina värden är individuella och ska värderas utifrån din allmänna hälsa, ålder och eventuell sjukdomsbild.

Det dåliga kolesterolet

För att sammanfatta vill vi undvika höga värden av LDL-kolesterol som leder till avlagringar på insidan av dina blodkärl, vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Det goda kolesterolet

HDL-kolesterol har i uppgift att transportera fettämnen tillbaka till levern där det utsöndras som galla - och därav skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar. Förhöjda värden av HDL-kolesterol betraktas ofta som positiva och anses vara bra för hälsan. HDL-kolesterol kallas just av den anledningen för det "goda" kolesterolet eftersom det har flera fördelaktiga effekter på kroppen och hjärt-kärlsystemet.

Bör jag mäta mitt kolesterolvärde?

Höga kolesterolvärden syns inte utanpå kroppen och kräver ett blodprov. Genom att hålla koll på ditt kolesterolvärde kan du övervaka din hjärt-kärlhälsa och få värdefull information om ditt riskläge för hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns flera faktorer som kan påverka kolesterolnivåerna, inklusive genetiska predispositioner och livsstilsval, så att känna till dina värden kan hjälpa dig att fatta beslut om din hälsa.

Hos oss kan du beställa provtagning för att mäta samtliga kolesterolvärden:

Så kan du sänka ditt kolesterolvärde

Om det skulle visa sig att du har ett förhöjt kolesterolvärde finns det flera olika åtgärder för att sänka och optimera dina värden, här kommer några konkreta tips:

 • Undvik mättade fetter: Mättade fetter finns främst i animaliska livsmedel som kött, ost och smör, samt i vissa oljor. Genom att byta ut mättade fetter mot omättade fetter, som finns i exempelvis olivolja, rapsolja och fisk, kan vi minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Ät mer fibrer: Lösliga fibrer, som finns i frukt, grönsaker och fullkornsprodukter, kan hjälpa till att sänka kolesterolnivåerna i blodet.
 • Motionera: Konditionsträning, såsom promenader, löpning eller simning, kan öka det skyddande HDL-kolesterolet och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.
 • Sluta röka: Rökning kan sänka nivåerna av det skyddande HDL-kolesterolet och öka risken för hjärt- och kärlproblem.
 • Undvik processad mat: Processade livsmedel innehåller ofta höga halter av mättade fetter, raffinerat spannmål och tillsatt socker, vilket kan öka kolesterolnivåerna.
 • Inspireras av medelhavskosten: En kost rik på frukt, grönsaker, fisk och olivolja kan bidra till att sänka kolesterolnivåerna.

Kolesterolvärdet är viktigt

Att hålla kolesterolhalten i schack är en viktig del av att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att göra hälsosamma val i kosten och livsstilen kan vi bidra till att upprätthålla en god hjärt- och kärlhälsa och leva ett längre och friskare liv. Vid tveksamheter eller om du har höga kolesterolvärden, tala alltid med en läkare för råd och vägledning. Om livsstilsförändringar inte räcker för att sänka kolesterolnivåerna kan läkemedel, som statiner, användas för att hämma produktionen av det "onda" LDL-kolesterolet.

Relaterade tester

-55%
Hjärtspecialistens kolesterolprofil
Hälsokontroll med specialistläkare

Hjärtspecialistens kolesterolprofil

 • Hälsokontroll framtagen av hjärtspecialist
 • Utlåtande av specialistläkare hjärt-kärlsjukdomar.
 • Analys av din kolesterolprofil/blodfetter.
 • Konsultation för eventuell behandling ingår.

1 795 kr795 kr

HDL-kolesterol
Kolesteroltest HDL

HDL-kolesterol

 • Mäter ditt HDL-kolesterol.
 • Det "goda" kolesterolet (HDL).
 • Identifierar risk för hjärt- och kärlsjukdom.

39 kr

Kolesteroltest
Total kolesterol

Kolesteroltest

 • Mäter ditt totala kolesterol.
 • Få insikt i ditt kolesterolvärde.
 • Upptäck risk för hjärt- kärlsjukdom.
 • Indikation på kost- eller livsstilsförändringar.

69 kr

LDL-Kolesterol
Kolesteroltest LDL

LDL-Kolesterol

 • Mäter LDL-kolesterol
 • Det "dåligt" kolesterol (LDL)
 • Upptäck risk för hjärt- kärlsjukdom
 • Indikera på kost- eller livsstilsförändringar

59 kr