Internationella hjärtdagen – så många miljoner dör varje år i hjärt-kärlsjukdomar

Internationella hjärtdagen – så många miljoner dör varje år i hjärt-kärlsjukdomar

Varje år den 29 september uppmärksammas den internationella hjärtdagen, även känd som World Heart Day, i syfte öka medvetenheten om hjärt- och kärlsjukdomar och att främja hjärthälsan över hela världen. Här får du veta varför den internationella hjärtdagen är så viktig.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken globalt

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta globala dödsorsaken och tar årligen omkring 17,9 miljoner liv, enligt WHO (World Health Organization). Hjärt- och kärlsjukdomar inkluderar olika sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen, såsom kranskärlssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, reumatisk hjärtsjukdom och andra tillstånd. Beklagligt nog beror mer än fyra av fem dödsfall till följd av hjärt- och kärlsjukdomar på hjärtinfarkter och stroke, varav en tredjedel inträffar i förtid hos personer under 70 år.

I Sverige är 2 miljoner människor drabbade av hjärt-kärlsjukdom men tack vare forskningen lever den som drabbas av hjärtsjukdom idag i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan.

Riskfaktorer för hjärtsjukdom och stroke

De viktigaste beteendemässiga riskfaktorerna för hjärtsjukdom och stroke är ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, tobaksbruk och skadlig användning av alkohol. Effekterna av beteendemässiga riskfaktorer kan visa sig hos individer som förhöjt blodtryck, förhöjt blodsocker, förhöjda blodlipider och övervikt och fetma. Dessa "mellanliggande riskfaktorer" kan mätas i primärvården och indikerar en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och andra komplikationer.

Förebyggande åtgärder som visat sig minska risken att drabbas

Att sluta använda tobak, minska salt i kosten, äta mer frukt och grönt, regelbunden fysisk aktivitet och undvika skadlig användning av alkohol har visat sig minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsopolitik som skapar gynnsamma miljöer för att göra hälsosamma val överkomliga och tillgängliga är avgörande för att motivera människor att anta och upprätthålla hälsosamma beteenden, enligt WHO.

Att identifiera de som löper störst risk för hjärt-kärlsjukdomar och se till att de får lämplig behandling kan förhindra förtida dödsfall. Tillgång till läkemedel för icke-smittsamma sjukdomar och grundläggande hälsovårdstekniker i alla primärvårdenheter är nödvändig för att säkerställa att de som behöver det får behandling och rådgivning.

Internationella hjärtdagen inträffar varje år den 29 september

På Internationella hjärtdagen, varje år den 29 september, genomförs olika aktiviteter och kampanjer runt om i världen för att uppmuntra människor att ta hand om sina hjärtan genom att äta hälsosamt, motionera regelbundet, sluta röka och genomgå regelbundna medicinska kontroller. Denna dag fungerar som en påminnelse om vikten av att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, vilka är en av de främsta dödsorsakerna globalt.

Syftet med Internationella hjärtdagen är att sprida kunskap om hjärthälsa och att uppmana människor att göra livsstilsval som kan minska deras risk för hjärt- och kärlsjukdomar och främja ett längre och hälsosammare liv.

Så kan du förebygga hjärt- och kärlsjukdomar

Förebyggande är nyckeln till att minska hjärt- och kärlsjukdomarnas påverkan. Här är några åtgärder du kan vidta för att ta hand om ditt hjärta och minska risken för sjukdom:

 1. Ät hälsosamt: Inkludera mer frukt, grönsaker och fullkorn i din kost. Undvik överdriven konsumtion av mättat fett och transfetter. Håll saltintaget under kontroll.
 2. Motion och fysisk aktivitet: Sträva efter minst 150 minuter måttlig fysisk aktivitet varje vecka. Styrketräning och flexibilitetsövningar är också viktiga.
 3. Sluta röka: Rökning ökar dramatiskt risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Sluta röka så fort som möjligt.
 4. Måttlig Alkoholkonsumtion: Om du konsumerar alkohol, gör det med måtta.
 5. Stresshantering: Använd avslappningstekniker som meditation och yoga för att hantera stressen.
 6. Regelbundna hälsokontroller: Gå regelbundet och gör hälsokontroller för att kontrollera ditt blodtryck, kolesterolnivåer och blodsocker.

Hälsokontroller för män och kvinnor

Ett friskt hjärta är nyckeln till ett friskt liv. Beställ en hälsokontroll idag, väljer du någon av våra hälsokontroller för män och kvinnor eller hälsokontrollen stor får du insikt i din hjärt- kärlhälsa och dina värden samt en läkarbedömning och eventuella rekommendationer. Se vårt utbud nedan.

Relaterade tester

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr