Här är skillanden mellan snabbsänka och högkänsligt CRP-test

Header

CRP står för C-reaktivt protein, som är en markör för inflammation i kroppen. Det finns två olika typer av CRP-tester: vanligt CRP (c-CRP) och högkänsligt CRP (hs-CRP), här får du veta skillnaden mellan dem.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Snabbsänka

Vanligt CRP-test, eller snabbsänka som det också kallas, används främst för att upptäcka akuta inflammatoriska tillstånd, såsom infektioner, skador eller sjukdomar som kan orsaka inflammation. Resultatet av vanligt CRP-test mäts i milligram per liter (mg/L).

Högkänsligt CRP

Högkänsligt CRP-test är mer känsligt än det vanliga CRP-testet och kan detektera lägre nivåer av CRP i blodet. Det används främst som en markör för kardiovaskulär hälsa och kan indikera risk för hjärt-kärlsjukdom. Högkänsligt CRP-test utförs på samma sätt som det vanliga CRP-testet, men resultaten mäts i milligram per deciliter (mg/dL).

Så, skillnaden mellan högkänsligt CRP och vanligt CRP ligger i deras känslighet och användning. Vanligt CRP används främst för att upptäcka akut inflammation, medan högkänsligt CRP är mer användbart för att bedöma risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Relaterade tester

Inflammation

Inflammation


HCR
Högkänsligt CRP

CRP

  • Mäter ditt CRP-värde (hs-CRP).
  • Högkänsligt CRP-test (hs-CRP).
  • Identifierar en eventuell (latent) inflammation.
  • Inflammationstest.

99 kr

CRP
CRP (snabbsänka)

Snabbsänka

  • Mäter ditt CRP-värde (snabbsänka).
  • Påvisar eventuell pågående inflammation.
  • Påvisar eventuell pågående infektion.
  • Mäter från första dygnet vid sjukdom.

49 kr

Relaterade artiklar