4 anledningar till varför du bör göra regelbundna hälsokontroller

Header

Regelbundna hälsokontroller genom att lämna blodprov är ett bra verktyg som kan hjälpa dig att hålla koll på din hälsa. Det finns många fördelar med att göra hälsotester eller större hälsokontroller regelbundet – här är fyra viktiga.

1. Kan upptäcka eventuella hälsoproblem innan de uppstår

Många sjukdomar, som diabetes och högt blodtryck, kan vara symtomfria i början, men kan orsaka stora problem om de inte behandlas i tid. Genom att ta regelbundna blodprov och hälsotester kan dessa problem upptäckas tidigt och en behandling kan börjas i tid.

2. Ger insikt i ditt allmänna hälsotillstånd

Genom att göra hälsokontroller regelbundet kan du få en bild av dina värden för kolesterolet, blodsockret och andra viktiga hälsoparametrar för just dig. Detta kan hjälpa till att se om din kost och motion har en positiv eller negativ inverkan på hälsan.

3. Förebyggande syfte

Genom att regelbundet lämna blodprov kan du hålla koll på din risk för sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Detta kan hjälpa till att ta tidiga åtgärder för att förebygga dessa sjukdomar.

4. Optimera dina värden med din hälsodata

Utifrån din hälsodata kan du optimera dina värden genom aktiva livsval som till exempel addera mer motion i vardagen, ändring av kost eller kanske minska på ditt eventuella alkoholintag. Med djupare insikt och förståelse för hur din kropp mår ökar chanserna till att kunna börja må bättre genom att du förbättrar dina värden över tid.

Håll koll på din hälsa

Sammanfattningsvis är regelbundna blodprov och hälsotester en viktig del av att hålla koll på sin hälsa. Det kan hjälpa till att upptäcka eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede, hålla koll på ens allmänna hälsotillstånd, förebygga sjukdomar, optimera din hälsa och få bättre resultat av behandlingen. Det är därför viktigt att ta dessa tester regelbundet för att säkerställa att man håller sig så frisk som möjligt.

På Testmottagningen.se kan du välja mellan färdiga hälsokontroller som till exempel Hälsokontroll - Kvinna och Hälsokontroll - Man eller att skapa din egen baserat på just dina specifika behov.

Relaterade tester

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

  • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
  • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
  • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
  • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

  • Hälsokontroll utformad för dig som man.
  • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
  • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
  • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Relaterade artiklar