4 anledningar till varför du bör göra regelbundna hälsokontroller

4 anledningar till varför du bör göra regelbundna hälsokontroller

Regelbundna hälsokontroller genom att lämna blodprov är ett bra verktyg som kan hjälpa dig att hålla koll på din hälsa. Det finns många fördelar med att göra hälsotester eller större hälsokontroller regelbundet – här är fyra viktiga.

Därför ska vi göra regelbundna hälsokontroller

1. Kan upptäcka eventuella hälsoproblem innan de uppstår

Många sjukdomar, som diabetes och högt blodtryck, kan vara symtomfria i början, men kan orsaka stora problem om de inte behandlas i tid. Genom att ta regelbundna blodprov och hälsotester kan dessa problem upptäckas tidigt och en behandling kan börjas i tid.

2. Ger insikt i ditt allmänna hälsotillstånd

Genom att göra hälsokontroller regelbundet kan du få en bild av dina värden för kolesterolet, blodsockret och andra viktiga hälsoparametrar för just dig. Detta kan hjälpa till att se om din kost och motion har en positiv eller negativ inverkan på hälsan.

3. Förebyggande syfte

Genom att regelbundet lämna blodprov kan du hålla koll på din risk för sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Detta kan hjälpa till att ta tidiga åtgärder för att förebygga dessa sjukdomar.

4. Optimera dina värden med din hälsodata

Utifrån din hälsodata kan du optimera dina värden genom aktiva livsval som till exempel addera mer motion i vardagen, ändring av kost eller kanske minska på ditt eventuella alkoholintag. Med djupare insikt och förståelse för hur din kropp mår ökar chanserna till att kunna börja må bättre genom att du förbättrar dina värden över tid.

Håll koll på din hälsa

Sammanfattningsvis är regelbundna blodprov och hälsotester en viktig del av att hålla koll på sin hälsa. Det kan hjälpa till att upptäcka eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede, hålla koll på ens allmänna hälsotillstånd, förebygga sjukdomar, optimera din hälsa och få bättre resultat av behandlingen. Det är därför viktigt att ta dessa tester regelbundet för att säkerställa att man håller sig så frisk som möjligt.

På Testmottagningen.se kan du välja mellan färdiga hälsokontroller som till exempel Hälsokontroll - Kvinna och Hälsokontroll - Man eller att skapa din egen baserat på just dina specifika behov.

Relaterade tester

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Kvinna
  • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
  • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
  • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
  • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 750 kr

Hälsokontroll - Man
  • Hälsokontroll utformad för män
  • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
  • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
  • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 750 kr

Relaterade artiklar