🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Lämna blodprov - Karolinska Universitetslaboratoriet

Partner header

Lämna dina blodprover på Karolinska Universitetslaboratoriet för provtagning samt analys av prover.

Som vårdgivare har vi etablerat en samverkan med Karolinska Universitetslaboratoriet för att erbjuda möjligheten att lämna prover. Karolinska Universitetslaboratoriet är en framstående aktör inom medicinsk diagnostik och laboratorieverksamhet i Sverige. Med en djup förankring inom akademisk forskning och klinisk praxis har de etablerat sig som en betrodd resurs inom hälso- och sjukvårdssektorn. Deras omfattande erfarenhet och specialistkunskaper gör det möjligt för dem att erbjuda en mångfald av avancerade laboratorietester och diagnostiska tjänster inom olika medicinska områden.

Karolinska Universitetslaboratoriet strävar efter att främja hälsa och välbefinnande genom tidig upptäckt, behandling och kontroll av olika sjukdomar och hälsotillstånd. Med avancerad teknik och rigorös kvalitetskontroll säkerställer de noggrannhet och tillförlitlighet i sina analyser och resultat. Deras dedikerade team av forskare, läkare och tekniker arbetar kontinuerligt för att utforska och implementera de senaste vetenskapliga rönen och metoder inom medicinsk diagnostik.

Karolinska Universitetslaboratoriet fungerar som en viktig länk i vårdkedjan genom att erbjuda en rad tjänster som stöder både klinisk praxis och medicinsk forskning. Deras arbete omfattar allt från rutinmässiga blodprov till specialiserade molekylära tester. Genom att kombinera expertis, innovation och etablerade protokoll strävar de efter att förbättra patientvården och bidra till vetenskaplig framsteg inom medicin och biomedicinsk forskning.

Lämna blodprov på Karolinska Universitetslaboratoriet

Efter att du har gjort din beställning kan du lämna ditt blodprov vid den valda provtagningsenheten hos Karolinska Universitetslaboratoriet.

  • Följ de givna instruktionerna för eventuell fasta eller andra förberedelser för det specifika hälsotestet eller hälsokontrollen.
  • Ta med en giltig legitimation.
  • Följ anvisningarna på den valda provtagningsenheten.
  • Invänta provsvaren och läkareutlåtandet via provsvarstjänsten, vanligtvis har du samtliga provsvar inom 1-3 dagar.