Köpvillkor

Företagsinformation

Testmottagningen.se drivs av 19Plus AB org nr 556983-2750. 19Plus AB är registrerad vårdgivare och står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Priser

Tjänsten anges i Svenska kronor. Priset för våra tjänster är detsamma oavsett om friskintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), friskintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra.

Betalning

Betalning sker på plats vid provtagningen via kort, vi tar ej emot kontantbetalning.

Bokning

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din bokning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan via e-post och/eller telefon.

Analys

Lämnat PCR-prov analyseras med en metod som heter RT-SIBA / ISOTHERMAL PCR, från medicintillverkare Qlife Holding AB. Produkterna som används är CE-märkta. Provsvar och tillhörande intyg levereras digitalt inom överenskommen tidsram efter att provtagningen har utförts. Vid eventuella fördröjningar på grund av analys eller svårtolkat provsvar kontaktar vi dig som kund utan dröjsmål för att erbjuda en ny kostnadsfri provtagning.

Samtliga antigentester som vi använder är CE-märkta och registrerade på; “EU Common list of COVID-19 rapid antigen tests”. Antigentesterna analyseras av lokalt på respektive mottagning. Provsvaret tolkas av vårdpersonalen. Provresultatet levereras tillsammans med reseintyget inom 60 minuter.

Antikroppstest utförs med provtagning genom ett blodprov, stick i fingret. Blodet analyseras och resultatet skickas alltid samma dag. Testet visar totala koncentrationen av antikroppar och presenteras som ett värde från 0 till 200 (BAU/ml). Antikroppstestet kan ge dig svar på frågan om du har haft Covid-19 eller om du har utvecklat antikroppar efter vaccination.När du har varit hos oss och gjort en provtagning för något av våra hälsotester skickas provet iväg direkt på analys till ISO-certifierat labb. Ditt provresultat kommer inom 15 arbetsdagar, oftast snabbare. Du får ett mail när resultatet är färdigt.

Provresultat

Det är ditt ansvar att själv se över att alla uppgifter på reseintyget stämmer i god tid innan du checkar in, vid eventuella fel i ditt reseintyg som kan förhindra dig eller ditt barn från att checka in och boarda planet är det viktigt att du kontaktar oss i god tid på telefon eller mail ([email protected]) så att vi kan justera de uppgifter som blivit fel. Vi frånsäger oss betalningsansvar vid händelser där resa eventuella ej kunnat genomföras pga eventuella fel i reseintyg där vi ej har fått dessa rapporterade till oss och chans att åtgärda i god tid inför er avresa.

Ångerrätt och reklamation

Du har alltid rätten att frånträda detta avtal utan att ange något specifikt skäl inom 14 dagar innan påbörjat test/ev. bruten förpackning eller provtagning. Förutsatt att du redan genomfört ett test eller provtagning kan du dock ej frånträda avtalet. Om du ej har utfört test eller provtagit dig och frånträder avtalet kommer vi att ersätta betalningen vi har fått från dig. Återbetalningen kommer att ske snarast möjligt utan dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om att du har ändrat dig. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du använt vid köp. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. OBS! Vi frånsäger oss betalningsansvar vid händelse av positiva provsvar som till exempel kan medföra kostnader för utebliven resa, alternativt ett provresultat som ej kan analyseras korrekt. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till [email protected]

Remissens giltighet

Din remiss är giltig i 3 månader från och med dagen efter beställning. Om du inte har gått till ett laboratorium eller Testmottagningen för provtagning inom 3 månader förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

Kontakt och Kundtjänst

Kontakta oss på [email protected] vid frågor eller funderingar.

Cookies

Genom att använda testmottagningens tjänster och testmottagningens webbplats samtycker Användaren till testmottagningens användning av cookies. En cookie är en liten textfil som den webbplats Användaren besöker sparar på Användarens dator, mobil eller surfplatta, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar Användarens användning av olika webbplatser Användaren besöker. På testmottagningens webbplats förekommer även tredjepartscookies. Dessa används av trafikmätningsleverantörer och andra externa tjänsteleverantörer som testmottagningen anlitar för statistiska ändamål och för att förbättra testmottagningens webbplats. För att kunna använda testmottagningens webbplats måste Användaren tillåta att temporära cookies används.

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i dennes webbläsare. Användaren har även möjlighet att radera cookies som lagras av webbläsaren.

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning och/eller orsak som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller även under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

Medgivande

Genom att godkänna köpvillkoren och boka provtagning för Sars-Cov-2 (Antigentest eller PCR-test) intygar du att du är medveten om att du ej får ha symtom relaterade till Covid-19 vid provtagningstillfället. Vidare intygar du att vårdgivaren ej kan utesluta misstanke om att du har exponerats för Sars-CoV-2 i närtid och eller att du kan vara bärare av Sars-CoV-2 (Covid-19 virus) vid provtagningstillfället.

Synpunkter och klagomål

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Om du är missnöjd med tjänsten som vi erbjuder är du välkommen att kontakta oss direkt på [email protected]

Tvister och lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor.

Senast uppdaterad 21 maj 2021