Testmottagningen.se i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet

Partner header

För din trygghet samarbetar vi på Testmottagningen.se med Karolinska Universitetslaboratoriet för provtagning samt analys av prover.

Vi på Testmottagningen.se samarbetar för din säkerhet med Karolinska Universitetslaboratoriet när det gäller provtagning och analys av dina prover. Karolinska Universitetslaboratoriet är ett framstående medicinskt laboratorium och diagnostiskt företag med verksamhet i Sverige. De erbjuder ett omfattande utbud av laboratorietester och diagnostiska tjänster inom olika medicinska områden. Genom sina avancerade laboratorier och specialkunskaper arbetar Karolinska Universitetslaboratoriet aktivt för att bidra till tidig diagnos, behandling och övervakning av olika sjukdomar och hälsotillstånd.

Testmottagningen.se i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet

Genom vårt partnerskap med Karolinska Universitetslaboratoriet kan vi erbjuda dig som kund möjligheten att besöka en närbelägen provtagningsenhet för provtagning. När du har gjort din beställning och mottagit en orderbekräftelse från oss, skickar vi direkt en elektronisk remiss (e-remiss) till den provtagningsenhet du har valt. Detta förenklar och effektiviserar processen för dig som kund. Istället för att själv behöva ta kontakt med laboratoriet och arrangera provtagningen, sköts allt smidigt genom vårt samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet. Genom att skicka e-remissen direkt till provtagningsenheten blir det enkelt för dem att förbereda sig inför ditt besök och genomföra provtagningen enligt dina specifika behov och önskemål.

Att lämna blodprover hos Karolinska Universitetslaboratoriet

Efter att du har gjort din beställning kan du lämna ditt blodprov när som helst vid den valda provtagningsenheten hos Karolinska Universitetslaboratoriet.

  • Följ de givna instruktionerna för eventuell fasta eller andra förberedelser för det specifika hälsotestet eller hälsokontrollen.
  • Ta med en giltig legitimation.
  • Följ anvisningarna på den valda provtagningsenheten.
  • Vänta på provsvaren och den medicinska bedömningen från Testmottagningen.se.